Βρίσκεστε Εδώ: Πληροφόρηση Θέματα Εμπορίου Υπαίθριο Εμπόριο & Λαϊκή της Τρίτης

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

 

 

 
 
 
 

Θέμα: Αλλαγές στις άδειες για υπαίθριο εμπόριο και κινητές καντίνες

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία, σύμφωνα με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν εκείνους οι οποίοι διαθέτουν κινητές καμπίνες, εφόσον εξαιρούνται από τις διατάξεις περί υπαίθριου και στάσιμου εμπορίου οι καντίνες, που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν σε κοινόχρηστους χώρους, την παραλία κ.ο.κ.

Περισσότερα......


ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Με τον παρόντα νόμο ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Περισσότερα......


   

 

 

     

 

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

 

Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή