Βρίσκεστε Εδώ: Πληροφόρηση Θέματα Εμπορίου Ίδρυση Επιχειρήσεων Ατομιική Επιχείρηση

 

ΒΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Έναρξη Ατομικής Επιχείρησης

 • Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης ή ιδιόχρησης ή δωρεάν παραχώρησης και θεώρησή του από τη Δ.Ο.Υ. του ιδιοκτήτη.
 •  Από το οικείο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ : «Βεβαίωση για το δικαίωμα χρήσης της Επωνυμίας και του Διακριτικού Τίτλου» , που προτίθεστε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρησή σας.
 • Εγγραφή σε Ασφαλιστικό φορέα ή απαλλαγή από αυτό.
 • «ΒΕΒΑΙΩΣΗ Έναρξης Δραστηριότητας» και ΑΦΜ από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περιφέρεια της οποίας θα εγκατασταθεί ή υπάγεται η επιχείρησή σας.
 • Εγγραφή επιμελητηρίου. Η εγγραφή στο οικείο Επιμελητήριο είναι υποχρεωτική. Θα  πρέπει να πάρετε «Πιστοποιητικό Εγγραφής» από το οικείο Επιμελητήριο (το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη Δ.Ο.Υ. για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της Επιχείρησής σας).
 • Πτυχίο / Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όταν χρειάζεται ).
 • Άδεια  εκμετάλλευσης  του  χώρου  ( Αστυνομία / Δήμος .....),     εφ' όσον απαιτείται.
 • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 • Προσωπική παρουσία ή πληρεξούσιο.
 • Αυτοψία χώρου ( έδρας ),από τους ελεγκτές της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
 • Φορολογική Ταμειακή Μηχανή
 • Κατασκευή σφραγίδας επιχείρησης ( Σφράγιση και αρίθμηση Στοιχείων και Βιβλίων ).
 • Θεώρηση του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή αγορών ή ημερολογίων και των στοιχείων.
 • Βιβλιάριο Υγείας ( Εργοδότη και Εργαζομένων ) για ορισμένα   επαγγέλματα ( π.χ. Κυλικείο / φούρνος / εστιατόριο / κομμωτήριο κτλ.).
 

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή Επιστροφή στην Ίδρυση Επιχειρήσεων

 

     

 

 

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ