Βρίσκεστε Εδώ: Ο Σύλλογος Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:


α) Η Γενική Συνέλευση των μελών
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή


Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Φαρσάλων διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά τριετία, με μυστική ψηφοφορία.


Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο τον Ταμία, τον Γενικό Γραμματέα, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, και ένα Μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Εκλογών Του 2015

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Πιτσάβας Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτου Αθανασία

Β΄ Αντιπρόεδρος

Γιαννολόπουλος Ηλίας

Ταμίας

Μπελιώκα Γεωργία

Γεν. Γραμματέας

Τσούλης Ιωάννης

Αναπληρ.Γεν.Γραμματέας

Τσιάρα Ειρήνη

Μέλος

Γκομοσίδης Βασίλης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Εκλογών Του 2013

 

Αξίωμα

 

Ονοματεπώνυμο

 

Πρόεδρος Γακόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Χατζημήτρος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας Πιτσάβας Γεώργιος
Ταμίας Μπελιώκα Γεωργία
Μέλος Καραγιάννη Σοφία
Μέλος Μαργαριτόπουλος Χαράλαμπος
Μέλος Παναγιώτου Αθανασία

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή

     

 

 

 

Εμπορικός Σύλλογος Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ