Βρίσκεστε Εδώ: Ο Σύλλογος Διοικητικό Συμβούλιο

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο

 Τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι:


α) Η Γενική Συνέλευση των μελών
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και
γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή


Σύμφωνα με το καταστατικό του, ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Φαρσάλων διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση ανά τριετία, με μυστική ψηφοφορία.


Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α' Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, και ένα μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Εκλογών Του 2022

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Τσούλης Ιωάννης

Α΄ Αντιπρόεδρος

Χατζημήτρος Θεόδωρος

Γεν. Γραμματέας

Παπαποστόλου Σωτηρία

Ταμίας

Μπελιώκα Γεωργία

Β΄ Αντιπρόεδρος

Μαγνήσαλης Αθανάσιος

Αναπληρ. Γεν.Γραμματέας Καλουζάκης Χρήστος

Μέλος

Τσιμπούκα Νικολέτα

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Εκλογών Του 2018

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Πιτσάβας Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτου Αθανασία

Γεν. Γραμματέας

Τσούλης Ιωάννης

Ταμίας

Μπελιώκα Γεωργία

Β΄ Αντιπρόεδρος

Γιαννολόπουλος Ηλίας

Αναπληρ. Γεν.Γραμματέας Χατζημήτρος Θεόδωρος

Αναπληρ. Ταμίας

Αργυράκη Αικατερίνη

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Εκλογών Του 2015

Αξίωμα

Ονοματεπώνυμο

Πρόεδρος

Πιτσάβας Γεώργιος

Α΄ Αντιπρόεδρος

Παναγιώτου Αθανασία

Γεν. Γραμματέας

Τσούλης Ιωάννης

Ταμίας

Μπελιώκα Γεωργία

Β΄ Αντιπρόεδρος

Γιαννολόπουλος Ηλίας

Αναπληρ.Γεν.Γραμματέας

Τσιάρα Ειρήνη

Μέλος

Γκομοσίδης Βασίλης

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Εκλογών Του 2013

 

Αξίωμα

 

Ονοματεπώνυμο

 

Πρόεδρος Γακόπουλος Δημήτριος
Αντιπρόεδρος Χατζημήτρος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας Πιτσάβας Γεώργιος
Ταμίας Μπελιώκα Γεωργία
Μέλος Καραγιάννη Σοφία
Μέλος Μαργαριτόπουλος Χαράλαμπος
Μέλος Παναγιώτου Αθανασία

 

 

 

Επιστροφή στην κορυφή

     

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ