Βρίσκεστε Εδώ: Μέλη Υποχρεώσεις

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος Του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

α) Να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις και σε κάθε άλλη δραστηριότητα της Οργάνωσης

β) Να τηρεί το Καταστατικό και να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων της Οργάνωσης και να ενημερώνει άμεσα τη Διοίκηση για κάθε μεταβολή που αφορά την επαγγελματική του κατάσταση.

δ) Να εκπληρεί τακτικά τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στην Οργάνωση.

ε) Να γνωστοποιεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε αλλαγή της επαγγελματικής του διεύθυνσης.

 

 

     

 

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ