Βρίσκεστε Εδώ: Μέλη Προνόμια

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

Δικαιώματα – προνόμια μελών:

Τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Φαρσάλων που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στη γενική συνέλευση του σωματείου και του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του σωματείου.

Τα μέλη του σωματείου έχουν επιπλέον το δικαίωμα να μετέχουν στις συγκεντρώσεις και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις του σωματείου, καταβάλλοντας πάντως το αναλογούν τίμημα, εάν τέτοιο προβλέπεται, και να απολαμβάνουν των εκ της δράσης του σωματείου ωφελημάτων.

Ο Εμπορικός Σύλλογος επιδιώκει, πέραν της δράσης του σε θέματα που άπτονται του τρόπου ανάδειξης, προβολής και προστασίας του, να διοργανώνει τακτικά ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις για τα μέλη του, όπως ομιλίες, ενημερωτικές εκδηλώσεις για θέματα επικαιρότητας , να διανέμονται έντυπα στις επιχειρήσεις τους, ενώ σχεδιάζονται και εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας. Για όλα αυτά τα μέλη που διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενημερώνονται μέσω αυτού.

 

     

 

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ