Βρίσκεστε Εδώ: Πληροφόρηση Θέματα Εμπορίου Εργασιακά

 

 

Επιστροφή στα Εργασιακά


 

Άρθρα:

 

Σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και υπογραφής της νέας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης για το εμπόριο, που ισχύει από 1η Αυγούστου 2012 έως 31 Ιουλίου 2013.

 

Α. Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:

 

1.     Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.

2.     Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων.

3.     Καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.

4.     Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.

Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

 

1.     Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών-αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.)

2.     Γραμματείς προϊσταμένων.

3.     Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).

4.     Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.

5.     Καθαριστές – Καθαρίστριες.

6.     Φύλακες – Νυκτοφύλακες – Θυρωροί.

7.     Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.

8.     Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

 

Επίσης,  εντάσσονται οι ειδικότητες:

1.     Εργατοτεχνίτες με τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ρυθμίσεις της παρούσας ΣΣΕ, όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.

2.     Διακοσμητές –τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/96.

3.     Ηλεκτρονικοί -  Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

Κατώτατα όρια αποδοχών

Ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός και το εισαγωγικό ημερομίσθιο βάσης (μισθολογικό κλιμάκιο 0-2 έτη υπηρεσίας) για κάθε κατηγορία / ειδικότητα εργαζομένων που υπάγεται στην παρούσα, καθορίζεται και χορηγείται  καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ως εξής:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΗΣ (Μ.Κ, 0-2 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΠΩΛΗΤΕΣ)

860

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

793

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

785

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

843

ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

941

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

850

ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ

889

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

34

ΟΔΗΓΟΙ 1 (ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

896

ΟΔΗΓΟΙ 2 (ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

961

ΟΔΗΓΟΙ 3( ΜΕ 5 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

1.055

ΟΔΗΓΟΙ 4 (ΜΕ 10 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

1.171

ΟΔΗΓΟΙ 5 (ΜΕ 15 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

1.277

ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

878

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

867

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ Η/Υ

826

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

886

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΕΣ

860

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

33

 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012)

Προσάρτημα 1

Πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τα έτη υπηρεσίας .

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

860

  2- 4

889

  4- 5

920

  5- 6

920

  6- 8

944

  8-10

980

 10-12

1000

 12-14

1036

 14-16

1074

 16-18

1104

 18-20

1134

 20-21

1171

 21-22

1208

 22-23

1238

 23-24

1268

 24-25

1298

 25-26

1320

 26-27

1350

 27-28

1372

 28-29

1402

 29-30

1424

 30-31

1446

 31-32

1467

 32-33

1489

 33-34

1511

 34-35

1533

 35-36

1558

 36-37

1584

 37-38

1610

 38-39

1636

 39-40

1661

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

793

  2- 4

830

  4- 6

839

  6- 8

905

  8-10

980

 10-12

987

 12-14

992

 14-16

996

 16-18

1000

 18-20

1004

 20-21

1016

 21-22

1041

 22-23

1058

 23-24

1066

 24-25

1074

 25-26

1107

 26-27

1124

 27-28

1132

 28-29

1149

 29-30

1157

 30-31

1165

 31-32

1177

 32-33

1190

 33-34

1198

 34-35

1206

 35-36

1232

 36-37

1258

 37-38

1284

 38-39

1309

 39-40

1337

 

 

3. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

785

  2- 4

830

  4- 6

835

  6- 8

905

  8-10

980

 10-12

987

 12-14

992

 14-16

996

 16-18

1000

 18-20

1004

 20-21

1008

 21-22

1012

 22-23

1016

 23-24

1020

 24-25

1025

 25-26

1033

 26-27

1049

 27-28

1058

 28-29

1074

 29-30

1091

 30-31

1099

 31-32

1107

 32-33

1115

 33-34

1124

 34-35

1132

 35-36

1158

 36-37

1185

 37-38

1209

 38-39

1235

 39-40

1261

 

 

4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

843

  2- 4

859

  4- 6

901

  6- 8

916

  8-10

980

 10-12

987

 12-14

1000

 14-16

1025

 16-18

1058

 18-20

1074

 20-21

1082

 21-22

1099

 22-23

1107

 23-24

1124

 24-25

1132

 25-26

1149

 26-27

1157

 27-28

1173

 28-29

1190

 29-30

1198

 30-31

1206

 31-32

1211

 32-33

1215

 33-34

1219

 34-35

1223

 35-36

1249

 36-37

1274

 37-38

1300

 38-39

1326

 39-40

1352

 

 

 

5. ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

941

  2- 4

998

  4- 6

1032

  6- 8

1072

  8-10

1121

 10-12

1146

 12-14

1185

 14-16

1220

 16-18

1258

 18-20

1294

 20-21

1307

 21-22

1311

 22-23

1326

 23-24

1339

 24-25

1352

 25-26

1365

 26-27

1377

 27-28

1390

 28-29

1402

 29-30

1412

 30-31

1429

 31-32

1446

 32-33

1464

 33-34

1486

 34-35

1505

 35-36

1531

 36-37

1557

 37-38

1583

 38-39

1608

 39-40

1634

 

 

6. ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ(1)

ΕΤΗ  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

850

  2- 4

881

  4- 6

906

  6- 8

928

  8-10

970

 10-12

1006

 12-14

1042

 14-16

1087

 16-17

1111

 

 

 

7. ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 3

889

  3- 6

977

  6- 9

1063

  9-12

1148

 12-15

1232

 15-35

1316

 35-36

1342

 36-37

1368

 37-38

1393

 38-39

1419

 39-40

1445

 

 

14. ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

  0- 3

34

  3- 6

36

  6- 9

37

  9-12

39

 12-15

41

 15-35

42

 35-36

43

 36-37

44

 37-38

45

 38-39

46

 39-40

47

 

 

9α. ΟΔΗΓΟΙ (ΕΩΣ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 1

896

  1- 3

944

  3- 6

984

  6- 9

1022

  9-12

1057

 12-15

1078

 15-18

1112

 18-21

1146

 21-24

1178

 24-27

1209

 27-30

1239

 30-35

1257

 35-36

1283

 36-37

1308

 37-38

1334

 38-39

1360

 39-40

1386

 

 

 

 

 

 9β. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  2- 3

961

  3- 6

1000

  6- 9

1038

  9-12

1073

 12-15

1094

 15-18

1129

 18-21

1162

 21-24

1194

 24-27

1225

 27-30

1255

 30-35

1273

 35-36

1298

 36-37

1324

 37-38

1350

 38-39

1376

 39-40

1401

 

 

9γ. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  5- 6

1055

  6- 9

1092

  9-12

1126

 12-15

1149

 15-18

1183

 18-21

1215

 21-24

1248

 24-27

1279

 27-30

1309

 30-35

1327

 35-36

1353

 36-37

1379

 37-38

1405

 38-39

1430

 39-40

1456

 

 

9δ. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 10-12

1171

 12-15

1193

 15-18

1227

 18-21

1261

 21-24

1292

 24-27

1324

 27-30

1354

 30-35

1373

 35-36

1398

 36-37

1424

 37-38

1450

 38-39

1476

 39-40

1502

 

 

9ε. ΟΔΗΓΟΙ (ΜΕ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

 15-18

1277

 18-21

1310

 21-24

1342

 24-27

1374

 27-30

1404

 30-35

1423

 35-36

1449

 36-37

1475

 37-38

1500

 38-39

1526

 39-40

1552

 

 

10. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: ΑΝΑΛΥΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 3

878

  3- 6

970

  6- 9

1003

  9-12

1037

 12-15

1064

 15-18

1100

 18-21

1130

 21-23

1157

 23-27

1191

 27-30

1227

 30-33

1256

 33-35

1285

 35-36

1311

 36-37

1336

 37-38

1362

 38-39

1388

 39-40

1414

 

 

11. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 3

867

  3- 6

956

  6- 9

1000

  9-12

1026

 12-15

1052

 15-18

1088

 18-21

1119

 21-23

1146

 23-27

1176

 27-30

1205

 30-33

1234

 33-35

1263

 35-36

1289

 36-37

1315

 37-38

1340

 38-39

1366

 39-40

1392

 

 

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Η/Υ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ Η/Υ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ, ΔΙΑΤΡΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 3

826

  3- 5

935

  5- 7

980

  7- 9

995

  9-11

1005

 11-14

1046

 14-17

1070

 17-20

1102

 20-23

1129

 23-27

1146

 27-30

1169

 30-33

1191

 33-35

1212

 35-36

1238

 36-37

1264

 37-38

1290

 38-39

1315

 39-40

1341

 

 

13. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 3

886

  3- 6

915

  6- 9

980

  9-12

1023

 12-15

1035

 15-18

1049

 18-21

1074

 21-23

1108

 23-25

1128

 25-29

1145

 29-32

1166

 32-35

1180

 

 

 

14. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ - ΤΡΙΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

860

  2- 4

889

  4- 5

920

  5- 6

920

  6- 8

944

  8-10

980

 10-12

1000

 12-14

1036

 14-16

1074

 16-18

1104

 18-20

1134

 20-21

1171

 21-22

1208

 22-23

1238

 23-24

1268

 24-25

1298

 25-26

1320

 26-27

1350

 27-28

1372

 28-29

1402

 29-30

1424

 30-31

1446

 31-32

1467

 32-33

1489

 33-34

1511

 34-35

1533

 35-36

1558

 36-37

1584

 37-38

1610

 38-39

1636

 38-39

1661

 

 

16. ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

  0- 3

33

  3- 6

34

  6- 9

36

  9-12

38

 12-15

39

15-18

41

 18-35

43

 

 

Επιστροφή στην κορυφή

 

     

 

 

 

 

Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων


Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ