Βρίσκεστε εδώ: Απάντηση Αποδοχής Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Δήλωση Συγκατάθεσης

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1) Aποδέχομαι να χρησιμοποιεί  ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)  και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχω δηλώσει για την αποστολή ενημερωτικών e-mail & sms.


2) Αποδέχομαι την συνέχιση της προβολής των προσωπικών μου στοιχείων (επωνυμία -επάγγελμα - σταθερό τηλέφωνο - κινητό τηλέφωνο – αριθμό τηλεμειότυπου (fax) - διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) – διεύθυνση ισότοπου), στον ισότοπο του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου Επαρχίας Φαρσάλων http://www.esfarsalon.gr .


Ο Εμπορικός Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων δεν φέρει καμιά ευθύνη για την χρησιμοποίηση των παραπάνω προσωπικών στοιχείων από τρίτους.

 

Διαβάστε το ανωτέρω κείμενο , πληκτρολογείστε την Απάντησή σας στο πεδίο Μήνυμα με τις λέξεις "Αποδέχομαι" ή "Δεν Αποδέχομαι" ανάλογα, συμπληρώστε υποχρεωτικά όλα τα υπόλοιπα πεδία με τα στοιχεία σας και αποστείλτε την απάντησή σας.

 

Φόρμα Απάντησης

Μήνυμα:
Όνoμα - Επώνυμο:
Επάγγελμα:
E-mail:
Τηλέφωνο:
Διεύθυνση:
Πόλη
 

 

Επιστροφή στην Αρχική Επιστροφή στην Κορυφή

 

 

 

     

 

 

 


Εμπορικός & Επιχειρηματικός Σύλλογος Επαρχίας Φαρσάλων

Αγοράζουμε Προϊόντα που παράγει η Ευλογημένη Ελληνική Γή

 

 

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ